top
logo logo


Regulamin Pracowni Informatycznej PDF Drukuj
 1. Studenckie pracownie komputerowe C101, C105, C107, C109, C201, C202, C203, C208, C215 są otwarte pon. - czw. w godz. 815- 1900 oraz w pt. w godz. 815- 1500 . Przeznaczone są wyłącznie dla studentów Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.
 2. Pracownie C101, C105, C107, C109,  C201, C202, C203, C208 i C215 są dostępne tylko w ramach zajęć dydaktycznych.
 3. Przed zajęciami pracownik pobiera klucz do pracowni i po skończonych zajęciach zwraca go osobiście w pokoju C217. W tym czasie ponosi pełną odpowiedzialność za stan pracowni.
 4. W czasie zajęć dydaktycznych w pracowni mogą przebywać wyłącznie studenci uczestniczący w tych zajęciach.
 5. Komputery należy wykorzystywać wyłącznie do celów dydaktycznych.
 6. Po zajęciach użytkownik komputera powinien zamknąć system operacyjny, wsunąć klawiaturę oraz krzesło pod biurko.
 7. Zestawy komputerowe funkcjonują jako całość. Zabronione są zamiany myszy, klawiatur, monitorów, jak również wypinanie kabli z jednostek.
 8. Pliki utworzone w czasie pracy należy nagrywać na prywatnych nośnikach. Pliki nagrane na dyskach twardych ulegają automatycznemu kasowaniu po zamknięciu systemu.
 9. Na drukarkach znajdujących się w pracowniach komputerowych mogą być drukowane (na prywatnym papierze kserograficznym) dokumenty związane z zajęciami dydaktycznymi studentów Wydziału Matematyki i Informatyki (nie dotyczy wykładów i skryptów umieszczanych na stronach www przez osoby prowadzące zajęcia).
 10. W pracowniach nie wolno spożywać posiłków i napojów.
 11. Do pracowni nie można wnosić płaszczy, kurtek, dużych plecaków i toreb podróżnych.
 12. W pracowniach na parterze, po skończonych zajęciach należy zamknąć wszystkie okna.
 13. Okien górnych nie należy otwierać w ogóle, okna dolne otwieramy w pozycji uchylnej.
 14. We wszystkich pracowniach, po zajęciach kończących się o godz. 20 należy zamknąć wszystkie okna.
 15. Zauważone usterki sprzętu lub oprogramowania należy natychmiast zgłosić prowadzącemu lub pracownikom w pokoju C217 lub C216.
 16. Zabrania się samowolnego naprawiania komputera oraz używania go, jeśli jest niesprawny lub istnieje prawdopodobieństwo przebicia prądu elektrycznego.
 17. Wszelkiego rodzaju urazy powstałe podczas zajęć należy zgłaszać bezzwłocznie prowadzącemu zajęcia laboratoryjne.
 
notatka.jpg
notatka_2b.jpg
statistica.jpg

bottom